Wat we van baby’s kunnen leren

Vorig weekend heb ik iets moois kunnen doen wat ik erg had gemist. Iets wat lang geleden was, maar wat niet zomaar even gedaan kan worden. Ik heb dat weekend een klein wondertje vastgehouden. Elhamdoulillah.

Ik zat heel stil, maar ondertussen gebeurde veel. Met mijn ene hand ondersteunde ik het ruggetje dat nét groter was dan mijn hand. De andere hand was nog voorzichtiger: die ondersteunde het hoofdje. Mijn neus was druk bezig. Babygeur. Liefde. Mijn oren vingen zoveel mogelijk babygeluid op, en ondertussen probeerde ik niet te smelten. En dat terwijl mijn hoofd tijdens zo’n vasthoudmoment ook overuren draait.


Ik hou om meerdere redenen van baby’s. Ze raken me bijvoorbeeld, ze zetten me ook aan het denken. Heb je ooit heel goed naar een baby gekeken? De ienieminie vingertjes, precies tien? Een kleine neus, perfect gevormd? Het mondje dat na de geboorte meteen weet hoe te drinken? Perfectie ma sha Allah, en terwijl ik voor de tigste keer heel goed kijk om iets anders moois te ontdekken schieten de volgende Qor’anverzen van surah Al-Mulk door mijn hoofd:

1. Gezegend is Hij in Wiens hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen.
2. Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.
3. Hij Die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen. Gij kunt geen tekort zien in de schepping van de Barmhartige. Kijk dan nog eens; ziet gij een enkel gebrek?
4. Kijk dan weer eens en dan nog eens, uw blik zal vermoeid en verzwakt tot u terugkeren.

Gebreken te bekennen? Nee. Al helemaal na het bekijken van dit filmpje.

Ok, Kijk naar de baby. Een plaatje, maar toch.

Zou je je kunnen voorstellen dat de moeder haar kind kwaad zou doen? Op wat uitzonderingen na: nee, een moeder zou haar kind nooit moedwillig kwaad doen, haar barmhartigheid ten opzichte van haar kind is groot. Heel groot.

En de barmhartigheid van Allah swt dan?

“Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over en zei: “Er werden slaven gebracht na een oorlog, en onder hen was een vrouw die hopeloos naar haar baby zocht. Uiteindelijk vond zij haar baby tussen de slaven, zij nam haar baby, drukte hem tegen haar borst en gaf hem borstvoeding. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei tegen ons: “Denken jullie dat deze vrouw (de wil heeft en wenst) haar baby in het vuur werpt?!” Wij antwoorden: “Bij Allah! Dat zal zij nooit doen (en zij is in staat dit niet te doen)!” De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Allah is Barmhartiger voor Zijn dienaren dan deze vrouw voor haar baby.”
(Overgeleverd door al-Boekhaari: 5653 en Moeslim: 6912)

Allahoe Akbar. Arrahman, Arraheem.

Laten we nog eens kijken. Een baby is een kleine mens. Prachtig. Maar ook kwetsbaar. En zwak. Net als jij en ik. Denk aan ziekte, ouderdom. Natuurrampen. En Allah swt? De Almachtige, de Verhevene, de Heer der Werelden, maliki yawmi ddeen. Wat zegt Allah swt in een hadeeth qudsi tegen ons?

“Allah de Verhevene zegt: “Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan wie ook van jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengte nadert, nader ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. Als een dienaar van Mij, Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.”
(Al-Boekhaarie en Moeslim)

Elhamdoulillah.

Moge Allah swt ons leiden en helpen dichter bij Hem te komen. Share theknowledge& love, en tot de volgende keer inshaAlllah.

‘Degene die naar het goede leidt, ontvangt dezelfde beloning als degene die het verricht.’ (Sahih Muslim)

Liefs, Kauthar

5 thoughts on “Wat we van baby’s kunnen leren

    • Dank voor je lieve reactie. Ik heb nog geen eigen baby in mijn handen kunnen houden, one day inshaAllah ;). Ik kan me voorstellen dat dat onbeschrijfelijk geweldig is.

Reageer

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s