Liefdadigheid is niet alleen lief

Assalamoe aleikum! Vandaag iets nieuws op naQrae. Woorden. Geschreven, maar ook gesproken. Mijn allereerste online filmpje ever ever. Bismillah.

Over een investering die áltijd winstgevend is. Een verantwoordelijkheid als moslim. Als mens. Liefdadigheid.

Elhamdoulillah.

Wat ik eerder schreef over liefdadigheid: Crisis.

Gebruikte ahadeeth:

Op gezag van Adiyy ibn Hatim (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:

Ik was bij de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) en er kwamen twee mannen naar hem toe: één van hen klaagde over armoede, terwijl de ander klaagde over berovingen. De Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:”Wat de berovingen betreft, het zal niet lang meer duren voordat een karavaan (in staat zal zijn) om zonder bewaking uit Mekka te vertrekken. Wat de armoede betreft, het Uur zal niet komen voordat één van jullie met zijn liefdadigheid rondgaat, zonder iemand te vinden, die het van hem zal aannemen. Dan zal één van jullie zeker voor Allah staan, en er zal geen scheiding tussen Allah en hem zijn, noch een tolk om voor hem te vertalen. Dan zal Hij tegen hem zeggen: “Heb Ik je geen welvaart gebracht?” En hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal Hij zeggen: “Heb ik jullie geen boodschapper gestuurd?” En hij zal antwoorden: “Ja.” En hij zal naar zijn rechterkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien en dan zal hij naar zijn linkerkant kijken en niets anders dan het hellevuur zien, dus laat ieder van jullie zichzelf tegen het hellevuur beschermen, al is het maar met het geven van een halve dadel- en als hij die niet heeft, dan met een vriendelijk woord. (Boecharie)

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei,dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah zei:

“Besteed, O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.”(Boecharie en Moesliem)

2 thoughts on “Liefdadigheid is niet alleen lief

Reageer

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s