2012 en het Uur

Ik zat van het weekend met een half oog een deel van de film 2012 mee te kijken. Het zette me wel even aan het denken. Het einde der werelden. We staan er niet altijd bij stil. Helaas.

In de film zie je onder andere wat rijkelui die een plek op een ruimteschip hebben gekocht om het einde van de wereld te ontvluchten.  Ontvluchten ja. Waar naartoe? Als het einde der werelden aanbreekt, dan is vluchten niet mogelijk. Hoe rijk je ook bent, er zal geen ‘vluchtschip’ zijn.  Wat is de waarde van geld dan anyway? Uiteindelijk gaat het daar ook helemaal niet om, die bezittingen. Die kun je niet meenemen.

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).” (Bukhari en Moeslim)

Wat dus wel meegaat? Onze daden.

‘That Day people will emerge segregated to see the results of their actions. Whoever does an atom’s weight of good will see it. Whoever does an atom’s weight of evil will see it. ‘
(Az-Zalzalah 99: 6-8)

Dit zet dingen wel even in perspectief.

En weet je, ik las net surat Al-Fatiha. Tijdens het gebed komt deze surah elke keer weer terug. Dat is niet voor niets.

  1. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
  2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
  3. De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
  4. De Heerser op de Dag des Oordeels.
  5. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
  6. Leid ons op het rechte pad.
  7. Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.

Heer der werelden. Die natuurrampen van dat filmpje. Zoveel kracht. Allahoe Akbar. Heer der werelden. Dat is Hij. En Heerser over de dag des oordeels. Daarom vragen we Hem om leiding. Elke dag.

Ihdina ssirata al mostaqeem.

Moge Allah swt ons leiden.

 

One thought on “2012 en het Uur

Reageer

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s